Tillsyn

De tillstånd som Garantum Partner innehar är:

  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling                                   

Licensiering

SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Garantum Partner kräver att alla i ledande befattning samt alla som arbetar med försäkringsförmedling även har Swedseclicens.

 

InsureSec är ett institut som bildats av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de största livförsäkringsbolagen i Sverige. Syftet är att på liknande sätt som Swedsec skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för försäkringsbranschen. Garantum Partner kräver att alla som arbetar med försäkringsförmedling omfattas av kraven på licensiering.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.