• Ombud hänvisas logga in hos Garantum Fondkommission (2019-01-18 13:29:25) klicka här >>

Tillsyn

Garantum Partner är ett värdepappersbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Med tillstånden följer en stor kravlista på att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningen. Det innebär att vi kontinuerligt granskas av Finansinspektionen med syftet att säkerställa att verksamheten inte bedrivs på ett icke tillbörligt sätt.

 

De tillstånd som Garantum Partner innehar är:

  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling                                   
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument                                   
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag                                     
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument                                    
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

Licensiering

SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Garantum Partner kräver att alla i ledande befattning samt alla som arbetar med rådgivning eller granskning av rådgivning omfattas av kraven om licensiering.

 

InsureSec är ett institut som bildats av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de största livförsäkringsbolagen i Sverige. Syftet är att på liknande sätt som Swedsec skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för försäkringsbranschen. Garantum Partner kräver att alla som arbetar med försäkringsförmedling omfattas av kraven på licensiering.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.