Styrelsens Kunskap och kompetens

Kort redovisning av hur styrelsen, styrelsensledamöterna och den verkställande direktören uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. 

 

Kunskap och erfarenheter inom Garantum Partners ledning och styrelse:

 

Peter Hammarsten

VD och Styrelseordförande

Chefsjurist för Garantum Fondkommission i mer än 10 år och tidigare Chefsjurist för Erik Penser Fondkommission.

 

 

 

Thomas Bratt

Styrelseledamot

Partner hos Garantum Fondkommission och försäljningschef där med mer än 10 års erfarenhet inom försäljning, ledning. Har tidigare arbetat hos Erik Penser Fondkommission.

 

Tor Dunér

Styrelseledamot

Advokat och grundare av ADN Law har tidigare erfarenhet som bank- och bolagsjurist. Tors verksamhet riktar främst in sig på bolagsrätt,   bank och finans samt kommersiell avtalsrätt.

Tor är en av grundare av ADN Law (2007) och har tidigare arbetat på bl a Setterwalls Advokatbyrå samt som bank- och bolagsjurist på Swedbank och inom Nordeakoncernen. Tors erfarenheter är främst inom bolagsrätt, bank och finans samt kommersiell avtalsrätt. Tor biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn och han är en av representanterna i det internationella nätverket, Lawyers Associated Worldwide.

 

 

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.