• Ombud hänvisas logga in hos Garantum Fondkommission (2019-01-18 13:29:25) klicka här >>

Om Garantum Partner

Garantum Partner är ett värdepappersbolag med särskilt utvalda anknutna ombud där vi tillsammans på ett gediget sätt strävar efter att sätta kunden i fokus. Styrd av lagar och regler tillsammans med rådgivare som innehar god dokumenterad kunskap och en hög moral vill vi på alla sätt se våra kunders kapital växa på ett säkert sätt. Våra anknutna ombud har möjligheten att erbjuda ett så stort serviceutbud som möjligt med få begränsningar.

Garantum Partner är ett värdepappersbolag som är helägt av Garantum Invest AB. Bolaget erbjuder försäkringsförmedlare och andra finansiella aktörer en möjlighet att bli anknutna ombud där de i sin rådgivning och förmedling kan erbjuda ett större serviceutbud.

Garantum Partner arbetar för att vara ett bolag som står för kvalitet, transparens, trygghet och service.

Aktuell information om Garantum Partner,

Från och med 2018-10-01: Viktigt information för dig som kund

2018-08-15 fram till 2018-09-30: Viktig information för dig som kund

Tidigare version av Viktig information till dig som kund

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.