Penningtvätt och finansiering av terrorism

I dialog med oss måste vi ställa frågor som kan upplevas irrelevanta i samband med en försäkringsförmedling. Dessa typer av frågor ställer vi för att få en bättre kundkännedom och för att minimera risken att vårt bolag utsätts för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vad är penningtvätt?
Penningtvätt innebär i praktiken att man försöker göra illegala pengar lagliga via olika transaktioner för att på så sätt kunna redovisa tillgångarna öppet. Exempelvis kan pengarna komma från stöld, rån, skattefusk, narkotikabrott, människosmuggling eller vapenhandel.

Finansiering av terrorism handlar om att de investeringar någon gör är tänkt att finansiera terrorism i Sverige eller någon annanstans i världen.

Ett led i att sätta stopp för penningtvätt och finansiering av terrorism i Europa är ett uppdaterat EU-direktiv som senast antogs i den svenska lagstiftningen och trädde i kraft 1 augusti 2017, det så kallade 4:de Penningtvättsdirektivet. Garantum Partner är skyldig att följa detta direktiv.

Garantum Partner behöver ställa frågor
För att vi som institut ska kunna motarbeta penningtvätt kan vi komma att ställa frågor till dig oavsett om du är en ny kund eller en befintlig kund som vill ha en ny produkt, en ny tjänst eller vill sätta in ett större belopp. Självklart gäller detta agerande alla försäkringsförmedlingsföretag och banker i Sverige.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.