Kundskydd

Det ska vara tryggt att vara kund hos Garantum Partner. Garantum Partner är ett svenskt tilståndspliktigt försäkringsförmedlingsföretag där vår. Vi står under tillsyn och kontroll av finansinspektionen. Som institut ska vi ha höga krav på oss att efterleva de regler som är uppsatta.

Det kapital vi främst vill ska växa i bolaget, förutom våra kunders kapital är bolagets förtroendekapital oavsett det ekonomiska klimatet. Sammantaget ger det oss en bra stabilitet inför framtiden och är en tydlig signal till våra kunder, samarbetspartners, anställda samt våra affärsmotparter om att Garantum Partner ska vara en pålitlig partner – det ska vara tryggt att göra affärer med Garantum Partner. När det gäller skydd och säkerhet finns det några saker som kan vara bra att känna till som kund eller besökare på denna webbplats. Förutom de regelverk som vi är satta att följa ligger det också på bolaget att ha kontroll så att vi inte blir utsatta för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.