• Ombud hänvisas logga in hos Garantum Fondkommission (2019-01-18 13:29:25) klicka här >>

Offentliggörande

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
(FFFS 2014:12, ändr 2015:3) om offentliggörande av kapitaltäckning
och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal.
Informationen, som offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering,
finns tillgänglig
nedan. 

Kapitaltäckning och likviditet

Periodisk informationavseende kapitaltäckning och likviditet 2017-12-31
Periodisk informationavseende kapitaltäckning och likviditet 2018-03-31
Periodisk informationavseende kapitaltäckning och likviditet 2018-06-30
Periodisk informationavseende kapitaltäckning och likviditet 2018-09-30

 

Pelare 3 rapportering

Pelare 3 2018

 

Information om kapitalbasen, kreditrisker, motpartsrisker,  ersättningspolicy, riskhantering och sammanfattning intressekonflikter

Information om kapitalbas kreditrisker motpartsrisker ersättningspolicy och riskhantering
Ersattningspolicy
Sammanfattning intressekonflikter

Placeringspolicy Förvaltningstjänsterna

Aviatum Trend Stabil
Aviatum Trend Stabil (Depa)
 

Årsredovisningar

Årsred Garantum Partner AB 170101-171231
Årsred Garantum Partner AB 160101-161231
Årsred Aviatum 150501-151231
Årsred Aviatum 140501-150430
Årsred Aviatum 130501-140430
Årsred Aviatum 120501-130430
Årsred Aviatum 110501-120430
Årsred Aviatum 100501-110430
Årsred Aviatum 090101-100430

© Garantum Partner AB

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.